Rekommendationer gällande körsång

Rekommendationer gällande körsång

13 augusti kom Folkhälsomyndigheten med riktlinjer gällande körsång. Här är en sammanfattning över dessa riktlinjer: Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt. Se...