Starta Soul Children-kör

Vi vill alltid bli fler i Soul Children-familjen och är glada över att du funderar på att starta en kör. Ett medlemskap i Soul Children gäller ett år i taget och löper per kalenderår. Om man ansluter kören mitt i ett kalenderår betalar man för hela innevarande år och får då tidigare terminsutskick från året retroaktivt.

Huvudman för Soul Children Sverige är Salt – barn och unga i EFS. Equmenia är samarbetspartner för Soul Children Sverige. Man kan bli medlem på två olika sätt:

  1. Genom befintlig Salt- eller Equmeniaförening eller att man på ett enkelt sätt får hjälp av Salt/Equmenia att starta en förening.
    Denna anslutningsform kostar 1500 kr/kör.
  2. Genom att starta utan Salt- eller Equmeniaförening. Denna anslutningsform kostar 3000 kr/kör.

För att ansluta din kör till Soul Children fyller du i nedanstående formulär:

  • Huvudledare

  • Adress

  • Församlingen

  • Kören

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD