Soul Children-rörelsen

Soul Children är en körrörelse som riktar sig till tweens mellan 10-16 år. Repertoaren är bred och består bland annat av gospel, pop och soul. Körerna strävar efter hög musikalisk nivå och har ofta koreografier till sina låtar. De koreografier som tas fram av Soul Children får man genom terminspaket och på mötesplatser som gatherings och festivaler.

I Soul Children-rörelsen finns körer för olika åldrar. Soul Kids, Soul Children och Soul Teens. Om man har startat en Soul Children-kör i Sverige kan man utöka sin verksamhet med Soul Kids och Soul Teens. För att få en logga till sin Kids- eller Teens-kör, kontakta Soul Children-samordnaren.

Vision

Att unga ska få växa musikaliskt, socialt och andligt i den kristna kyrkans tro.

Mål

Att presentera evangeliet för 10-16-åringar genom sång och musik de känner igen sig i.
Att visa på och bjuda in till relation med Jesus Kristus.

Soul Children-konceptet

Soul Children är mer än en kör. Med sången och musiken som centrum blir kören en uppmuntrande, trygg och positiv gemenskap som får vara med och bygga upp ungas självkänsla. Den kristna tron finns som ett naturligt inslag och individerna får möjlighet att växa i sin tro.

Målet är att varje kör har ett ledarteam med olika ansvarsområden. Alla delar är lika viktiga; det sociala, andliga och musikaliska.
Ledarteamet består av:
– en musikalisk ledare
– en andlig ledare
– en social ledare

Värderingar

Soul Children-rörelsen bygger på fem värderingar:
– Ära Gud
– Hedra människor
– Se och bli sedd
– Prägla samhället
– Äkta glädje och innerlighet

Soul Children-familjen

Soul Children-rörelsen är en stor musikfamilj i Skandinavien och världen som delvis sjunger samma sånger med samma koreografier. De körer som vill kan enkelt samarbeta och möta andra Soul Children-körer inom Sverige eller utomlands för att utbyta material och erfarenheter. Soul Children arrangerar återkommande festivaler, gatherings och andra event.

Grafisk profil

Soul Children har en grafisk profil som alla i varje del av rörelsen är skyldiga att följa. Profilen presenteras i designmanualen tillsammans med riktlinjer för hur den ska användas. Manualen ska efterföljas vid allt från bilder för web och sociala medier till trycksaker som broschyrer, affischer etc. Utöver manualen får varje medlemskör en egen logga med körens namn, ex. Boden Soul Children, samt ett antal designelement och typsnitt. Manualen är en av flera komponenter som bidrar till Soul Childrens familjesamhörighet. Du hittar designmanualen under Material.

Historik

Soul Children Sverige

Soul Children-rörelsen i Sverige startade 2014  med Salt – barn och unga i EFS som huvudman. Sveriges första Soul Childrenfestival arrangerades i Stockholm samma år.  Sedan 1 januari 2017 är Equmenia samarbetspartner för Soul Children Sverige.

Rötter

2001 startade Ragnhild Hiis Ånestad barn- och tonårskören Oslo Soul Children för 10-16-åringar inspirerad av Walt Whitman, grundare och ledare av Soul Children of Chicago (som startade 1980). 

Soul Children i Norge har genom åren utvecklats till ett körkoncept och har idag över 200 lokala körer i hela Norge. Rörelsen har sedan dess spridit sig över världen: Japan, Indonesien, Indien, Bangladesh, Danmark, Tyskland, Sverige, Ecuador, England, Spanien och Slovakien är exempel på länder där Soul Children finns idag. Acta – barn och unga i Normisjon (motsvarigheten till EFS och Salt) är huvudman för Soul Children i Norge.

Medlemskap

För att vara med i Soul Children-rörelsen behöver kören ett medlemskap som registreras via formuläret här på hemsidan. Körer som inte är anslutna till Soul Children-rörelsen kan inte använda ”Soul Children” i körens namn.


Man kan vara medlemskör i Soul Children på två sätt:

  1. Man ansluter sig till Soul Children genom att registrera sig som medlemskör i Soul Children Sverige med antingen Salt – barn och unga i EFS eller Equmenia – Equmeniakyrkans barn- och ungdomsförbund. Årsavgiften är då 1500kr/år.
  2. Man ansluter sig till Soul Children genom att registrera sig som medlemskör i Soul Children Sverige utan att tillhöra Salt eller Equmenia. Årsavgiften är då 3000kr/år.

Som medlem i Soul Children får kören ett materialpaket varje termin. Detta innehåller en låt med not, koreografi och singback men kan variera efter rörelsens behov. I paketet finns också andakter samt lek- och aktivitetsmaterial.

Event inom Soul Children

Festival

Vartannat år arrangeras en nationell festival i Sverige. Där samlas flera hundra Soul Children-deltagare som får inspireras av varandra, gästande artister och instruktörer. Det anordnas också en återkommande stor internationell festival i Norge dit alla är välkomna. Det är en upplevelse för varje kör att få vara med om våra festivaler.

Gathering

En Gathering planeras lokalt ihop med Soul Children Sverige. Ofta samlas körer inom närområdet men alla körer är välkomna.  En Gathering har ofta en övernattning och avslutas med konsert. Som arrangör står den lokala församlingen som också förväntas ansvara för lokal, musiker, ljud och matinköp. Soul Children Sverige hjälper till med marknadsföring, ekonomi, material och ev. resurspersoner.

Workshop

En Workshop anordnas lokalt utan Soul Children Sverige, vilket betyder att man på egen hand utformar dagen och riktar inbjudan till sitt lokala område. Ett event som är en dag eller kortare kallas för Workshop.

Ledare

Musikalisk ledare

Soul Children har producerat mycket egen musik genom åren. Det finns med andra ord mycket att inspireras av. Varje kör är fri att välja sitt material så länge det är i linje med Soul Childrens värdeord och vision. Uttrycket med kroppen är centralt i Soul Children och det finns rörelser och koreografier till flera av sångerna. Den musikaliska ledaren kan med fördel kompletteras med en dans/rörelseledare. 

Social ledare

Soul Children vill att alla som är med i kören ska känna sig sedda och bekräftade. Genom lek, skratt och roliga tävlingar skapas förhoppningsvis en tillåtande och generös atmosfär med stor trivsel. Den sociala ledaren kan gärna ha ett team av teens eller unga vuxna runt sig som tillsammans tar sig an denna viktiga roll. Varje termin kommer nya förslag på lekar och aktiviteter men varje kör är självklart välkommen att skapa egna förslag. Om det t.ex. finns gruppdynamiska utmaningar i kören eller om kören har barn med särskilda behov kan detta material vara en hjälp på traven.

Andlig ledare

I Soul Children vill vi ge gott om utrymme för nyfikenhet kring den kristna tron. Som stöd och underlag får alla medlemskörer ett nytt andaktsmaterial varje termin. Den andliga ledaren får gärna initiera bön vid andaktsstunden och (om det känns naturligt) uppmuntra till personliga böneämnen. Fånga gärna upp ev. behov av samtal med mer själavårdande karaktär och vänd er till församlingen om ni önskar mer stöd.

SoulMate

SoulMate är en del av Soul Children-rörelsen som under november månad varje år gör en insamling till barn och unga i utsatta delar av världen. 

We are a family