Warning: The magic method Tribe__Extension_Loader::__wakeup() must have public visibility in /home/soulchildren.se/public_html/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Extension_Loader.php on line 157
Rekommendationer gällande körsång | Soul Children

13 augusti kom Folkhälsomyndigheten med riktlinjer gällande körsång. Här är en sammanfattning över dessa riktlinjer:

  • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
  • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra, en armlängds avstånd.
  • Se till att som körledare själv hålla avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
  • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
  • Dela med fördel in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
  • Dela inte noter utan se till att ha individuella.
  • Se till att mikrofonerna endast används individuellt, alternativt att mikrofonerna står på avstånd från deltagarna.
  • Minska tiden som kören sjunger tillsammans.
  • I pauser och andra sociala sammanhang gäller samma regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m.