SoulMate

SoulMate är en del av Soul Children-rörelsen som under november månad varje år gör en insamling till barn och unga i utsatta delar av världen. 2017 samlar vi in till barn och unga i Tanzania. Läs mer och ta del av resursmaterial inför insamlingen via BIAL:s hemsida (Barn i Alla Länder) här.

Soul Children-körerna kommer att få en sång på swahili i höstens terminspaket (i september) och uppmuntras att på något sätt satsa på en insamling i kören ex. via kollekter/konsertentréer eller andra initiativ. SoulMate är frivilligt men rekommenderas varmt.