Konceptet

Soul Children är en körrörelse som har utvecklats sedan 2001 för att möta tweensåldern och dess specifika behov genom musik som 10-16-åringar känner igen sig i.

Värderingar

Soul Children-rörelsen bygger på fem värderingar:
– Ära Gud
– Hedra människor
– Se och bli sedd
– Prägla samhället
– Äkta glädje och innerlighet

Uttrycket lika viktig som sången

Soul Children betonar uttrycket och närvaron i sångerna. Sången är förstås central i att uttrycka en sång men kroppen är också en själklar förmedlare av sångernas innehåll genom dans och rörelse. Flera av Soul Children-konceptets sånger har rörelser som hela Soul Children-familjen använder. Dessa får man tillgång till genom medlemskapet samt Soul Children-festivalen och regelbundna Gatherings – dvs. regionala mötesplatser.

Soul Children-familjen

Den lokala Soul Children-kören blir en del av ett större sammanhang i ett nätverk över Sverige, Skandinavien och världen. Vi är som en stor familj som delar samma vision, delar erfarenheter och har stor glädje av att mötas.

Familjen innefattar inte bara körsångarna utan även deras familjer. Dels musikaliskt genom Family Choir eller Parents Choir, dels genom att de bidrar med sina gåvor i den utsträckning de kan och vill. Men som grundton i Soul Children ser vi varje enskild tween som en del av sin familj och inkluderar den i tankar, ord och olika konkreta verksamheter mer eller mindre regelbundet. Hela familjen får känna sig som en del av Soul Children-familjen.

Medlemskap i Soul Children

Man ansluter sig till Soul Children genom att registrera sig som medlemskör i Soul Children Sverige med Salt – barn och unga i EFS som huvudman eller Equmenia.

Som medlem i Soul Children får kören material till den andliga och sociala ledaren för varje termin samt en ny låt. Man får också rabatt på musikmaterial och tillgång till Soul Children Gatherings som är regionala mötesplatser för barnen och ledarna som inspiration och utvecklingstillfällen.

Grafisk profil

Soul Children-rörelsen har en medveten och gemensam grafisk profil. Var i världen man än ser Soul Children ska man känna igen det grafiska uttrycket. Varje medlemskör får en egen logga med körens namn ex. ”Uppsala Soul Children” och en designmaual som ska följas vid lokala annonser och programblad, etc. Den grafiska profilen är en av flera komponenter som bidrar till Soul Childrens familjesamhörighet.

Ledarteam

Soul Children-konceptet består av ett ledarteam med tre lika viktiga ben:
– musikalisk ledare
– andlig ledare
– social ledare
Varje ledare får tillgång till material genom medlemskapet och kan utrustas och växa genom mötet med de andra lokala ledarna vid Gatherings och svenska samt internationella festivalerna i Stockholm respektive Oslo varje år. Medlemskörerna kan också ta kontakt med varandra på egna initiativ via hemsidan och kontaktlistor.

Soul Children Gatherings

Inom ett medlemsår (jan-dec) erbjuds regionala träffar för Soul Children-körer och ledare spritt över landet (norr, mitt och söder). Gatherings fungerar som ledarutveckling och en mötesplats för körerna där vi får lära känna nya i Soul Children-familjen och lära oss nytt material.

soul-children-guiden