Logotyper och grafiska resurser

Vi vill att den grafiska profilen i Soul Children ska vara tidsenlig och slitstark. Genom vår grafiska profil kommunicerar vi Soul Children till vår målgrupp, våra medlemmar, ledare, till alla där ute och till samarbetspartners både in- och utrikes.

Vårt varumärke är vårt ansikte utåt och därför är det viktigt att allt som vi gör är enhetligt och igenkännbart. I den här designmanualen finns riktlinjer som alltid ska följas när allt ifrån hemsidor och bilder för sociala medier till flyers och affischer ska skapas. Alla lokala körer får sin logga skickad till sig tillsammans med typsnitt och annan grafik. Dessa tillhör den grafiska profilen och i designmanualen ser du hur dessa får användas. Alla är skyldiga att följa riktlinjerna som presenteras i manualen.

Vid frågor kontakta: info@soulchildren.se.

Grafisk profil

I detta dokument hittar du alla instruktioner, regler och riktlinjer för hur du kan kommunicera som en del av Soul Children-familjen!

Designmanual Soul Children Sverige

Logotyper

Som Soul Children-kör har du fått en egen logotyp med din ort. Använd gärna den i lokal marknadsföring!

Soul Children logotyp blå – negativ

Soul Children logotyp blå – positiv

Soul Children logotyp röd – negativ

Soul Children logotyp röd – positiv

Soul Children logotyp gul – negativ

Soul Children logotyp gul – positiv

Salts logotyper finns att ladda ner på Salts hemsida.

Equmenias logotyper och profil finns att ladda ner på Equmenias hemsida.

We are a family