Warning: The magic method Tribe__Extension_Loader::__wakeup() must have public visibility in /home/soulchildren.se/public_html/wp-content/plugins/the-events-calendar/common/src/Tribe/Extension_Loader.php on line 157
Ledarmaterial | Soul Children

Ledarteam

Soul Childrens ledare är högt värderade och gör Soul Children-rörelsen möjlig. Salt förser varje ledare med material som stärker ledaren i sin uppgift. Varje ledare kan också gå med i en ledargrupp på Facebook för kontakt och utbyte.

Soul Children-konceptet bygger på tre ben med var sin huvudansvarig ledare:
Den sociala ledaren Gemenskapen är central för tweensåldern. För att den ska fungera behövs det någon som ser de unga och skapar trygga sociala ramar. Det sociala ledarskapet innefattar allt ifrån det välkomnande mötet när barnen kommer, närvaron i deras liv vid fikabordet men också lekar och annat som bidrar till en positiv gemenskap.
Den andliga ledaren är den månar om de ungas andliga välbefinnande i Soul Children. Förutom huvudansvaret för andakter, Soul Church-hörnan/rummet och gudstjänster som Soul Children medverkar i är den andliga ledaren den som också har ett extra ansvar att be för kören, barnen och deras familjer.
Den musikaliska ledaren ansvarar för det musikaliska innehållet i kören, att lära ut sånger och rörelser (alt. delegera dans och rörelse till en hjälpledare). Det unika med körledarskapet i Soul Children är att det inte behöver vara denna ledaren som är huvudansvarig för kören med det administrativa kringarbetet som ofta kommer med ett körledarkap.

Det går bra att starta Soul Children utan tre ledare men det behöver finnas en plan för att bli tre ledare inom en snar framtid. Konceptets mål behöver ett ledarteam.

Föräldrainvolvering

Soul Children ser varje individ som värdefull och med ett unikt bidrag till sin omgivning. Vi vill så långt det går uppmuntra att var och en att dela med sig av den personliga utrustning vi alla bär på. Förutom barn och ledare uppmuntrar vi även föräldrar och andra i barnens nätverk att vara med och bidra med det de är bra på. Kanske hittar du en marknadsförare, dansinstruktör, trivselhöjare, etc. i någon av barnens syskon eller föräldrar. Vi vill inkludera fler än Soul Children tweensen i Soul Children. Tillsammans blir vi starkare och gladare.

We are a family