Ledare

Musikaliska ledare

Förutom Soul Childrens produktioner är varje kör fri att välja sitt material så länge det är i linje med Soul Childrens värdeord och vision. Uttrycket genom kroppen är centralt i Soul Children och därför finns det rörelser till flera av sångerna. Den musikaliska ledaren kan med fördel kompletteras med en dans/rörelseledare. Det är endast medlemskörer i Soul Children som får tillgång till rörelserna. Sångerna är däremot inte låsta till medlemskap. De är tillgängliga som vanliga nothäften – skillnaden är att Soul Childrenkörer får rabatt.

Social ledare

Som ansvarig att leda en god och trygg gemenskap behöver man se tweensen och vid behov stötta det sociala samspelet. Den sociala ledaren kan med fördel ha ett team av teens eller unga vuxna runt sig som tar sig an denna viktiga roll.
En annan del av det sociala i en Soul Children-kör är lekar och tävlingar. I terminens andaktsmaterial finns förslag på aktiviteter som är kopplade till andaktens tema.
Det finns även ett fördjupningsmaterial för den sociala ledaren som förmedlas av Soul Children-samordnaren. Om det t.ex. finns gruppdynamiska utmaningar i kören eller om kören har barn med särskilda behov kan detta material vara en hjälp på traven.

Andlig ledare

Alla medlemskörer får ett andaktsmaterial per termin. Detta hittas på Materialbanken.

We are a family