Anordna inspirationsträff

Soul Children Sverige arrangerar kördagar som vi kallar Soul Children Gatherings runt om i Sverige regelbundet och vi söker alltid nya lokala sammanhang som vill vara samarbetspartners. Som samarrangör ansvarar ni för lokal, servering och lokal marknadsföring. Salt ansvarar för dagens program och innehåll.

Vill ni vara värd för en Soul Children-dag (lördag eller söndag) kontakta oss så skickar vi mer information.

Alla kördagar inom Soul Children-rörelsen behöver förankras i Soul Childrens riksorganisation.