Starta kör

Som Soul Children-kör får du terminspaket med terminens sång och andaktsmaterial samt rabatter på alla Soul Children-event och material i svenska och norska webshopen. Medlemskapet gäller ett år i taget och löper kalenderårsvis. Om man ansluter kören mitt i ett kalenderår betalar man för hela innevarande år och får tidigare terminsutskick från året retroaktivt.

Huvudman för Soul Children Sverige är Salt – barn och unga i EFS och Equmenia är samarbetspartner för Soul Children Sverige. Man kan bli medlem på två olika sätt:

1. Genom befintlig Salt/Equmenia-förening eller att man på ett enkelt sätt får hjälp av Salt/Equmenia att starta en förening. Denna anslutningsform kostar 1500 kr/kör.
2. Genom att starta utan Salt- eller Equmeniaförening. Denna anslutningsform kostar 3000 kr/kör.
(dessa villkor är nya fr. o. m. 2016)

För att ansluta din kör till Soul Children fyller du i nedanstående formulär.

 

Huvudledare

Huvudledarens namn*

Huvudledarens titel (ex Kantor, präst)*

Huvudledarens telefonnummer *

Huvudledarens e-post*

Adress

Fakturaadress*


Leveransadress (Om annan än fakturaadress)


Församlingen

Kyrkans och församlingens namn *:


Kören

Startdatum för Soul Children-kören (preliminärt datum. Tex 2015-08-15)

Beräknat antal medlemmar i kören

Salt-förening?

Övriga upplysningar

captcha

Skriv in tecknen som syns ovan:

* = obligatoriskt