SoulMate

SoulMate är en del av Soul Children-rörelsen som under november månad varje år gör en insamling till barn och unga i utsatta länder i världen. 2016 samlar vi in till svälten i Malawi. Läs mer och ta del av resursmaterial inför insamlingen via BIAL:s hemsida (Barn i Alla Länder) här.

Soul Children-körerna har fått sången ”Paliba ofana ndi Yesu” från Malawi i höstens terminspaket som temasång. Här kan du ta del av del av den.