Musikalisk ledare
Förutom Soul Childrens produktioner är varje kör fri att välja material som är i linje med Soul Childrens värdeord och vision. Uttrycket genom kroppen är centralt i Soul Children därför har många sånger rörelser. Den musikaliska ledaren kan med fördel kompletteras med en dans/rörelseledare. Rörelserna till sånger sprids bara till medlemskörer i Soul Children. Sångerna är däremot inte låsta till medlemskap. De är tillgängliga som vanliga nothäften – skillnaden är att Soul Childrenkörer får rabatt.

Social ledare
Som ansvarig att leda en god och trygg gemenskap behöver man se tweensen och vid behov stötta det sociala samspelet. Den sociala ledaren kan med fördel ha ett team av teens eller unga vuxna runt sig som tar sig an denna viktiga roll.

En annan del av det sociala i en Soul Children-kör är lekar och tävlingar. I terminens andaktsmaterial finns förslag på aktiviteter som är kopplade till andaktens tema.

Soul Children-samordnaren förmedlar även fördjupningsmaterial för den sociala ledaren ex. om kören har barn med särskilda behov eller gruppdynamiska utmaningar.

Andlig ledare
Alla medlemskörer får ett andaktsmaterial per termin, i augusti resp. tidigt i januari.

Du hittar materialbank under fliken ”material”