Musikalisk ledare
Förutom Soul Childrens produktioner är varje kör fri att välja material som är i linje med Soul Childrens värdeord och vision.

Social ledare
Som ansvarig att leda en god och trygg gemenskap behöver man se tweensen och vid behov stötta det sociala samspelet. Den sociala ledaren kan med fördel ha ett team av teens eller unga vuxna runt sig som tar sig an denna viktiga roll.

En annan del av det sociala i en Soul Children-kör är lekar och tävlingar. I terminens andaktsmaterial finns förslag på aktiviteter som är kopplade till andaktens tema.

Soul Children-samordnaren har även fördjupningsmaterial för den sociala ledaren.

Andlig ledare
Alla medlemskörer får ett andaktsmaterial per termin, i augusti resp. tidigt i januari.

Du hittar materialbank under fliken ”material”