Soul Children-rörelsen

Soul Children är en körrörelse för tweens som sjunger gospel, rock, pop, soul & R`n B. Tweens är åldersgruppen ”in between” barn och tonår som idag talas om som den nya tonårsålder. Soul Children-rörelsen finns för att möta dem (10-16 åringarna) genom musik som de känner igen sig i.Soul Children startade i Sverige 1 januari 2015 med Salt – barn och unga i EFS som huvudman. Soul Children-rörelsen kommer från Norge och har stor spridning där (ca 140 körer) och sprider sig nu över världen. Idag finns Soul Children i USA, Japan, Indonesien, Indien, Bangladesh, Danmark, Tyskland, Ecuador, Spanien och Slovakien.

Visionen är att vinna och bevara unga för evangeliet genom sång och musik som de känner igen sig i.

 

Soul Children-konceptet
Soul Children är mer än en kör. Med sången och musiken som centrum blir kören en uppmuntrande, trygg och positiv gemenskap som får vara med och bygga upp ungas självkänsla och vara en miljö där den kristna tron finns som ett naturligt inslag och får möjlighet att växa. För att möjliggöra Soul Childrens mål har vi följande koncept:

1. Ledarteam som ansvarar för Soul Childrens tre, lika viktiga ben
– musikalisk ledare
– andlig ledare
– social ledare

2. För att vara med i Soul Children-rörelsen behöver kören ett medlemskap som registreras via formuläret här på hemsidan. Körer som inte är anslutna till Soul Children-rörelsen kan inte använda ”Soul Children” i körens namn.

3. Kören behöver följa riktlinjerna i Soul Children guiden kring visionen, åldersgränser, grafisk profil och marknadsföring.

4. Soul Children betonar det musikaliska uttrycket och det ska vara anpassat för målgruppen tweens.. Musiken är ett av tre lika viktiga ben i Soul Children; det andliga, sociala och musikaliska.


Soul Children-familjen
Soul Children-rörelsen blir som en stor musikfamilj över Skandinavien och ut över världen som delvis sjunger samma sånger med samma rörelser. De körer som vill kan enkelt få en vänkör inom Sverige eller utomlands och mötas eller utbyta material och erfarenheter. I augusti varje år får vi mötas i en Soul Children-festival i Sverige och varje höst finns möjligheten att mötas vid den internationella Soul Children-festivalen i Oslo vartannat år (jämna år).

Soul Childrens körledare får möjlighet att mötas minst en gång om året inom sin region (norr, mitt och Sydsverige) för att utbyta erfarenheter och växa tillsammans.


Soul Children Family Choir

Soul Children-konceptet inkluderar även på ett naturligt sätt föräldrar och syskon till Soul Children-tweensen. I mån av resurser och förutsättningar lokalt är det önskvärt med Family Choir emellanåt. Vi vill med den inkludera föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar i sångglädjen.