Logotyper och grafiska resurser

En genomtänkt, strategiskt och god gra k är viktig i Soul Chil- dren-rörelsen. Vi önskar att den visuella gra ska pro len ska vara tidsenlig och samtidigt långsiktig. Genom vår gra ska pro l kom- municerar vi i Soul Children till vår målgrupp, våra medlemmar, le- dare, medmänniskor, samarbetsparter inom Sverige och utomlands och inte minst till samhället och olika media.

Det är viktigt för oss att vi visar vårt gra ska ansikte på ett tydligt och återkommande sätt i såväl den lokala kören som i olika arrange- mang på lokal, regions och national nivå. I den här designmanualen hittar du därför de riktlinjer som ska följas när man använder den gra ska pro len; logotyp, typsnitt och design i sin helhet.

Alla som använder Soul Childrens gra ska pro l och logotyp be- höver följa riktlinjerna här i manualen för att Soul Children ska få ett så enhetligt uttryck som möjligt överallt där vi nns och syns. Vid frågor kontakta: info@soulchildren.se.

Grafisk profil

I detta dokument hittar du alla instruktioner, regler och riktlinjer för hur du kan kommunicera som en del av Soul Children-familjen!

Grafisk profil Soul Children Sverige

Logotyper

Som Soul Children-kör har du fått en egen logotyp med din ort. Använd gärna den i lokal marknadsföring!

Soul Children logotyp (EPS för tryck)

Soul Children Smal logotyp (EPS för tryck)

Fler logotyper mm finns att ladda hem från Soul Children Norges hemsida här!

 

Salts logotyper finns att ladda ner på Salts hemsida.

Equmenias logotyper och profil finns att ladda ner på Equmenias hemsida.

Grafiska element

Stjärna (Svart) (EPS för tryck)

Splash (färg) (EPS för tryck)

Splash utan svart bakgrund (EPS för tryck)

Splash Svart (EPS för tryck)

 

Mallar

Mall Soul children flyer 1

Mall Soul children flyer 2