Maria Ottestig : Vik Samordnare Soul Children (25%)

Maria Ottestig

Vik Samordnare Soul Children (25%)

073-033 71 21

maria.ottestig@soulchildren.se
Karin Kihlström : Koordinator för Soul Children Equmenia

Karin Kihlström

Koordinator för Soul Children Equmenia

karin.bodell@soulchildren.se
Amanda Vadian : Vik Generalsekreterare Salt – Barn och unga i EFSS

Amanda Vadian

Vik Generalsekreterare Salt – Barn och unga i EFSS

072-158 00 84

amanda.vadian@efs.nu
Maria Smeds : Samordnare Soul Children (tjänstledig)

Maria Smeds

Samordnare Soul Children (tjänstledig)

0721-580234

maria@soulchildren.se
Johanna Björkman : Generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS (föräldraledig)

Johanna Björkman

Generalsekreterare Salt – barn och unga i EFS (föräldraledig)

0721-580 084

johanna.bjorkman@efs.nu

 

Postadress:

Soul Children Sverige
Salt – barn och unga i EFS
Box 23001
750 23 Uppsala

Telefon (växel): 018-430 25 80

Besöksadress:

Heidenstamsgatan 75
754 27 Uppsala

Åker du buss tar du UL buss 2 mot Gamla Uppsala och går av på hållplatsen Heidenstamstorg.

Välkommen!